Υπηρεσίες Ιατρείου

Με υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό

Πιστοποιημένος ιατρός για ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσω ΕΟΠΥΥ (φαρμακευτικών σκευασμάτων και όλων των εργαστηριακών εξετάσεων.)

Προληπτικός έλεγχος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας,για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της καρδιαγγειακής νόσου. 

Ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος.

Προσχολικός και προαθλητικός έλεγχος.

24-48 ωρη καταγραφη (holter) καρδιακού ρυθμού .

24 ωρη καταγραφή (holter) αρτηριακής πιέσεως.

Διενέργεια υπερηχοκαρδιογραφήματος (triplex ) καρδιάς -αορτικού τόξου .

Ρύθμιση αρτηριακής υπέρτασης -λιπιδίων.

Παρακολούθηση ασθενών που λαμβάνουν αντιθρομβωτική αγωγή (έλεγχος αποτελεσματικότητας αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής.)

Παρακολούθηση ασθενών με στεφανιαία νόσο, αρρυθμία,βαλβιδοπάθεια,καρδιακή ανεπάρκεια.

Κατ 'οίκον παρακολούθηση με φορητό εξοπλισμό.

Προληπτικός έλεγχος μετά απο λοίμωξη COVID-19.